Atletika je v ponímaní klubu HNTN braná prevažne ako bežecká atletika. Mohli by sme ju rozdeliť na dráhovú a cestnú. Dráhová atletika je tá, ktorá sa behá na štadióne alebo v hale. Cestná sú všetky behy mimo atletického štadiónu v lesoch, na poliach aj na cestách. Dráhovú atletiku vykonávajú prevažne športovci zameriavajúci sa na konkrétnu disciplínu 400m, 800m…10 000m, avšak v cestných behoch sú to takmer všetko vytrvalostní bežci, ktorí absolvujú trate od 5000m až po ultramaratóny a to v rôznych profiloch a prevýšeniach trate.