O nás

História

Bežecký klub Hraj na tie nohy (HNTN) vznikol ako občianske združenie v roku 2010 a od tej doby pomohol mnohým rekreačným aj profesionálnym športovcom, mládeži aj deťom v rôznych športových oblastiach. Bol založený bývalými atlétmi z klubu AC Bebet. V roku 2013 sa zapísal pod Slovenský atleticky zväz. Klub je zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie bežeckých schopností bez rozdielu dĺžky a náročnosti trate. Program klubu sa sústredí na profi squash, futbal, hokej, akvabely, floorbal, tenis hráčov a atlétov, rekreačných hráčov a atlétov a junior skupinu. Klubom prešli profesionálni hráči squashu, futbalisti, tenisti, cestní bežci aj vrcholoví atléti. Klub je odchovancom viacerých olympionikov, reprezentantov a rekordérov.

Poslanie

Hlavným poslaním je vytvárať podmienky na športovanie a propagovať pohyb, ako zdravý životný štýl. Získavame, trénujeme a zdokonaľujeme profesionálnych aj rekreačných športovcov, ktorí chcú dosiahnuť svoj plný potenciál v atletike. Klub sa skladá z profesionálneho manažmentu, silného vedenia, odborníkov v oblasti trénovania a zdravia a základne dobrovoľníkov čo vytvára skvelé predpoklady pre váš rozvoj v športoch na ktoré sme zameraní.

Organizujeme aj športové eventy pre firmy. Od ozvučenia, cateringu, programu a športovo-zábavných disciplín až po skvelé ceny!

Vízie

Snažíme sa byť najlepším klubom na Slovensku v oblasti atletika, squash s rozvíjaním fyzických, duševných a technických zručností. Dosiahnuť schopnosť byť silným súperom na domácom ale aj medzinárodnom poli prípadne využiť naše kvality ako prostriedok zdravého životného štýlu. V posledných rokoch klub upriamil svoju pozornosť k mládeži a deťom, nakoľko práve dnešná doba si vyžaduje venovať priestor nedostatočnému pohybovému rozvoju tejto kategórie.

Za pomoci partnerov a sponzorov klubu, riaditeľov škôl, rodičov aj podpory mestskej časti Dúbravka máme možnosti odborne viesť deti a mládež k zdravému pohybu a vytvárať podmienky a priestor pre talenty.
Nie sme krúžok, ale klub!

Zariadenia

  • British School – Pekníkova ul. (letná sezóna)
  • Adlerka – nový štadión (letná sezóna)
  • ZŠ Beňovského (zimná aj letná sezóna)
  • ZŠ Nejedlého (zimná aj letná sezóna)

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava