Program

Súťažný

Program zameraný na profesionálnych atlétov a to squash, floorbal, futbal, hokej, akvabely a tenis hráčov. Ide o cielene stanovené tréningové plány na konkrétnu disciplínu a zameranie. Pod vedením trénera špecialistu sa športovci zúčastňujú 5-6x tréningov týždenne. Vo veľkej miere sa využíva atletický tartanový štadión, jeho dráhy, sektory a náradie. Táto skupina absolvuje niekoľko športových sústredení do roka kde rýchlejšie zvyšuje svoju výkonnosť. Členovia tejto skupiny často krát súťažia na majstrovstvách Európy, Sveta a OH.

Rekreačný

Tréner zostavuje tréningový program pre rekreačných športovcov ktorí sa môžu zúčastňovať masových a rekreačných súťaží alebo športujú len pre svoje potešenie a udržanie si zdravia. Frekvencia tréningov u tejto skupiny je 2-3x týždenne pod vedením kvalifikovaného trénera.

Kids & Junior

Za pomoci partnerov a sponzorov klubu, riaditeľov škôl, rodičov aj podpory mestskej časti Dúbravka máme možnosti odborne viesť deti a mládež k zdravému pohybu a vytvárať podmienky a priestor pre talenty. Viac informácií v sekcii Pohyb pre deti.

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava