Letný atletický tábor pre deti od 6 -12 rokov

Letný atletický tábor s klubom Hraj na tie nohy stojí za to!
Tábor je zameraný na všestranný športový rozvoj a kopu zábavy.
Miesto konania tábora je Bratislava MČ Dúbravka.

 

 

 

Deti čaká bohatý program:

  • atletika
  • pohybové hry
  • joga
  • návšteva muzeí
  • kúpalisko Rosnička
  • opekačka

Tábor prebieha počas celého týždňa od Pondelka do Piatku v čase 8:00 -16:30.
Každý z 5 dní je rozdelený na doobedný blok venujúci sa športu a rozvíjaniu pohybových schopností a poobedný blok zameraný na zábavu a naberanie nových vedomostí. V prípade nepriaznivého počasia sa presunie program do Dk Dúbravka. Vrámci denného programu je pre deti zabezpečená strava (desiata, obed) a priestor pre odpočinok. Tábor vedú skúsení športoví tréneri z Bk Hraj na tie nohy. Ako motivácu máme pre deti prichystaný certifikát.

 


Termíny letného tábora

Počet prihlásených detí ku dňu 22.07.2021

I. Turnus 05-09.07.2021                                                            20 Ukončený
II. Turnus 12-16.07.2021                                                           18    Ukončený
III. Turnus 09-13.08.2021                                                         32 Tábor je naplnený! Ďakujeme.
IV. Turnus 16-20.08.2021                                                         22

Kapacita 30 detí / turnus
Tábor sa uskotoční pri min. počte 15 detí na jeden turnus.

Cena tábora je 89€ členovia a 129€ nečlenovia.

 

 

Dokumenty na stiahnutie 2021

Informácie pre rodičov
Prihláška
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou, tabletom alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto by sme sa mali čo najviac usilovať svojim deťom zakomponovať do života pohyb.

Vysvetlíme deťom, prečo sa treba hýbať

Vďaka pravidelnému behaniu alebo inému športu si posilňuje srdiečko, vybuduje si pružné svaly, bude mať pevné zdravie a silné telo. Deti možno motivovať aj tým, že z rôznych pohybových krúžkov sa dostanú na rôzne súťaže a ak budú v danom športe vynikať, môžu sa dokonca stať výbornými a známymi športovcami.

Vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v útlom detstve, a využiť pritom prirodzenú potrebu fyzickej aktivity detí. Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať“ na neskoršie použitie. Poznáme to ako senzitívne obdobia.

Odborníci odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 50 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych.

Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.

Tréningy

Treningy vedú certifikovaní tréneri s praxou a odborným vzdelaním, na ktorých sa môžeme na 100% spoľahnúť.

Naše tréningy sa konajú na niektorých základných školách v mestskej časti Dúbravka.
Cena mesačného členského príspevku je 35 Eur.

Stačí prísť, prihlásiť sa u trénerov a už môžete trénovať.
Letná sezóna (Apríl – Október)
Škola Miesto Čas
Britská škola (British school) štadión školy Utorok, Štvrtok 17-18h
Wonderschool štadión/telocvična školy Utorok, Štvrtok od 15:00 – 16:00
ZŠ Beňovského štadión školy Pondelok, Piatok 15:00-16:00 (1,2 ročník) a 16:00-17:00 (3,4 ročník)
Zš Pri kríži štadión/telocvična školy Streda 15:30, Piatok 14:00
Stupava Zš Kapitána J. Nálepku štadión/telocvična školy Streda 16:00-17:00
Zimná sezóna (November – Marec)
Škola Miesto Čas
Wonderschool telocvična školy
ZŠ Beňovského telocvičňa školy