Letný atletický tábor pre deti od 6 -15 rokov

Letný atletický tábor s klubom Hraj na tie nohy stojí za to!

Tábor je zameraný na všestranný športový rozvoj a kopu zábavy.Miesto konania tábora je Bratislava MČ Dúbravka.
Deti čaká bohatý program:

  • atletika pohybové hry
  • návšteva muzeí
  • kúpalisko Rosnička
  • opekačka

Tábor prebieha počas celého týždňa od Pondelka do Piatku v čase 8:00 -16:30.
Každý z 5 dní je rozdelený na doobedný blok venujúci sa športu a rozvíjaniu pohybových schopností a poobedný blok zameraný na zábavu a naberanie nových vedomostí.
V prípade nepriaznivého počasia sa presunie program do Dk Dúbravka.

Vrámci denného programu je pre deti zabezpečená strava (desiata, obed) a priestor pre odpočinok.
Tábor vedú skúsení športoví tréneri z Bk Hraj na tie nohy.
Ako motiváciu máme pre deti prichystaný certifikát.

 

Vyplniť záväznú prihlášku

 

Termíny letného tábora

I. Turnus 04-08.07.2022
II. Turnus 11-15.07.2022
III. Turnus 15-19.08.2022
IV Turnus 22-26.8.2022

Maximálny počet detí na 1 turnus je 30.
Cena tábora

99€/dieťa – členovia klubu HNTN
139€/dieťa – nečlenovia

 

 

Dokumenty na stiahnutie 2022

Informácie pre rodičov
Prihláška
Súhlas so spracovaním osobných údajov

 

V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou, tabletom alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto by sme sa mali čo najviac usilovať svojim deťom zakomponovať do života pohyb.

Vysvetlíme deťom, prečo sa treba hýbať

Vďaka pravidelnému behaniu alebo inému športu si posilňuje srdiečko, vybuduje si pružné svaly, bude mať pevné zdravie a silné telo. Deti možno motivovať aj tým, že z rôznych pohybových krúžkov sa dostanú na rôzne súťaže a ak budú v danom športe vynikať, môžu sa dokonca stať výbornými a známymi športovcami.

Vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v útlom detstve, a využiť pritom prirodzenú potrebu fyzickej aktivity detí. Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať“ na neskoršie použitie. Poznáme to ako senzitívne obdobia.

Odborníci odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 50 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych.

Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.

Tréningy

Tréningy vedú certifikovaní tréneri s praxou a odborným vzdelaním, na ktorých sa môžeme na 100% spoľahnúť.

Naše tréningy sa konajú na niektorých základných školách v mestskej časti Dúbravka.
Cena mesačného členského príspevku je 35 Eur.

Stačí prísť, prihlásiť sa u trénerov a už môžete trénovať.
Letná sezóna (Apríl – Október)
Škola Miesto Čas
Britská škola (British school) štadión školy Utorok 17-18, 18-19h, Štvrtok 16-17, 17-18h
Wonderschool štadión/telocvična školy Utorok a Štvrtok 15-16h
ZŠ Beňovského štadión školy Pondelok 15:40-16:40h, Piatok 14-15h
Zimná sezóna (November – Marec)
Škola Miesto Čas
Wonderschool telocvična školy  Utorok a Štvrtok  14-15:00
ZŠ Beňovského telocvičňa školy Pondelok 15:40-16:40
ZŠ Nejedlého veľká a malá
telocvičňa školy
Utorok a Štvrtok 16-18:00