Spúšťame nábor detí do klubu HNTN!

Dokumenty na stiahnutie 2022

Informácie pre rodičov
Prihláška
Súhlas so spracovaním osobných údajov

V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou, tabletom alebo pri počítači. Výsledkom je okrem iného vzrastajúci počet obéznych detí, detská agresivita a množstvo iných problémov. Aj preto by sme sa mali čo najviac usilovať svojim deťom zakomponovať do života pohyb.

Vysvetlíme deťom, prečo sa treba hýbať

Vďaka pravidelnému behaniu alebo inému športu si posilňuje srdiečko, vybuduje si pružné svaly, bude mať pevné zdravie a silné telo. Deti možno motivovať aj tým, že z rôznych pohybových krúžkov sa dostanú na rôzne súťaže a ak budú v danom športe vynikať, môžu sa dokonca stať výbornými a známymi športovcami.

Vytváraním správnych a trvalých pohybových návykov treba začať v útlom detstve, a využiť pritom prirodzenú potrebu fyzickej aktivity detí. Nedostatočný pohyb v detskom veku sa nedá nahradiť hodinami strávenými v posilňovni v dospelosti. Aby bolo dieťa schopné v dospelosti cvičiť, je dôležité, aby sa venovalo rôznym druhom fyzickej aktivity už v detstve. Niektoré svalové skupiny sa totiž musia „aktivovať“ na neskoršie použitie. Poznáme to ako senzitívne obdobia.

Odborníci odporúčajú, aby deti strávili miernou fyzickou aktivitou najmenej 50 minút tri- alebo viackrát týždenne a intenzívnou fyzickou aktivitou najmenej 30 minút dva- alebo viackrát týždenne. Metabolizmus detí je ideálne prispôsobený na absolvovanie krátkych intenzívnych cvičení, po ktorých nasleduje mierna fyzická aktivita alebo oddych.

Pozitívny vzťah detí k fyzickej aktivite ovplyvňuje pozitívne nielen ich budúci zdravotný stav, ale aj budúce úspechy v živote. Je totiž veľmi pravdepodobné, že z aktívnych detí vyrastú aktívni dospelí, ktorí budú pozitívnym príkladom pre svoje deti.

Tréningy

Tréningy vedú certifikovaní tréneri s praxou a odborným vzdelaním, na ktorých sa môžeme na 100% spoľahnúť.

Naše tréningy sa konajú na niektorých základných školách v mestskej časti Dúbravka.
Cena mesačného členského príspevku je 35 Eur.

Stačí prísť, prihlásiť sa u trénerov a už môžete trénovať.
Letná sezóna (Apríl – Október)
Škola Miesto Čas
Britská škola (British school) štadión školy Utorok 17-18 a Štvrtok 16-17, 17-18h
ZŠ Nejedlého štadión/telocvična školy Utorok a Štvrtok 16-18h
ZŠ Beňovského štadión školy Pondelok a Piatok 14:00-15:00h (1-2 ročník),  15-16h (3-4 ročník)
Zimná sezóna (November – Marec)
Škola Miesto Čas
Wonderschool telocvična školy  Utorok a Štvrtok  14-15:00
ZŠ Beňovského telocvičňa školy Pondelok 15:40-16:40
ZŠ Nejedlého veľká a malá
telocvičňa školy
Utorok a Štvrtok 16-18:00