Preteky

Výsledky Dúbravská atletická mini-liga

Zimná séria 6.12.2014, trasa 5.3 km

Radek Šatka, 4.miesto, čas 21:28

Peter Kolozsváry, 5.miesto, čas 22:04

všetky výsledky z tohto preteku nájdete tu: http://www.sportsofttiming.sk/sk/zavod/results/1408?rid=1604&eventid=2

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava