Mini-liga 25.07.2020

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava