Mini-liga 23.3.2019

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava