Táto kategória je momentálne v spolupráci s www.sporthrou.sk kde je zabezpečené odborné trénovanie detí a mládeže.