Program

Súťažný

Program zameraný na profesionálnych atlétov a squash hráčov. Ide o cielene stanovené tréningové plány na konkrétnu disciplínu a zameranie. Pod vedením trénera špecialistu sa športovci zúčastňujú 5-6x tréningov týždenne. Vo veľkej miere sa využíva atletický tartanový štadión, jeho dráhy, sektory a náradie. Táto skupina absolvuje niekoľko športových sústredení do roka kde rýchlejšie zvyšuje svoju výkonnosť. Členovia tejto skupiny často krát súťažia na majstrovstvách Európy, Sveta a OH.

Rekreačný

Tréner zostavuje tréningový program pre rekreačných športovcov ktorí sa môžu zúčastňovať masových a rekreačných súťaží alebo športujú len pre svoje potešenie a udržanie si zdravia. Frekvencia tréningov u tejto skupiny je 2-3x týždenne pod vedením kvalifikovaného trénera.

Kids & Junior

Táto kategória je momentálne v spolupráci s www.sporthrou.sk kde je zabezpečené odborné trénovanie detí a mládeže.

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava