Kvalifikovaná trénerka najmenšej skupiny detí od 3-6 rokov.

  • Licencia tréner detskej atletiky, ktorý udeľuje Slovenský atletický zväz
  • Výkonnostný bežec