História

Bežecký klub Hraj na tie nohy (HNTN) vznikol ako občianske združenie v roku 2011. Bol založený bývalými atlétmi z klubu AC Bebet. V roku 2013 sa zapísal pod Slovenský atleticky zväz a v tom istom roku sa rozšíril o ďalšie športové odvetvie – Squash. Klub je zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie bežeckých schopností bez rozdielu dĺžky a náročnosti trate. U hráčov squashu je to najmä rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Program klubu sa sústredí na profi squash hráčov a atlétov, rekreačných hráčov a atlétov a junior skupinu.

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava