Mini-Liga 27.06.2020

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava