• 25 km Devínsky ríbezlák  3. miesto
  • 140 km Štefánik trail – 1.miesto
  • 17 km Veľatský beh – 1.miesto