O nás

História

Bežecký klub Hraj na tie nohy (HNTN) vznikol ako občianske združenie v roku 2011. Bol založený bývalými atlétmi z klubu AC Bebet. V roku 2013 sa zapísal pod Slovenský atleticky zväz a v tom istom roku sa rozšíril o ďalšie športové odvetvie – Squash. Klub je zameraný na rozvoj a zdokonaľovanie bežeckých schopností bez rozdielu dĺžky a náročnosti trate. U hráčov squashu je to najmä rozvoj kondičných a koordinačných schopností. Program klubu sa sústredí na profi squash hráčov a atlétov, rekreačných hráčov a atlétov a junior skupinu.

Poslanie

Získavame, trénujeme a zdokonaľujeme profesionálnych aj rekreačných športovcov, ktorí chcú dosiahnuť svoj plný potenciál v športoch atletika a squash. Klub sa skladá z profesionálneho manažmentu, silného vedenia, odborníkov v oblasti trénovania a zdravia a základne dobrovoľníkov čo vytvára skvelé predpoklady pre váš rozvoj v športoch na ktoré sme zameraní.

Vízie

Snažíme sa byť najlepším klubom na Slovensku v oblasti atletika, squash s rozvíjaním fyzických, duševných a technických zručností. Dosiahnuť schopnosť byť silným súperom na domácom ale aj medzinárodnom poli prípadne využiť naše kvality ako prostriedok zdravého životného štýlu.

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava