Čo robíme

Atletika

Atletika je v ponímaní klubu HNTN braná prevažne ako bežecká atletika. Mohli by sme ju rozdeliť na dráhovú a cestnú. Dráhová atletika je tá, ktorá sa beh ...viac info

Atletika

Squash

Do tejto skupiny patria hráči squashu na rôznych výkonnostných úrovniach. V HNTN môžete nájsť zopár rekreaćných hráčov, ale prevažne sa jedná o profesi ...viac info

Squash

Rekreačný beh

Táto skupina je čisto bežecká, zameraná prevažne na vytrvalostné cestné behy. Združujeme rekreačných bežcov rôznej úrovne, máme členov ktorí zvládnu m ...viac info

Rekreačný beh

Pohyb pre deti

Táto kategória je momentálne v spolupráci s www.sporthrou.sk kde je zabezpečené odborné trénovanie detí a mládeže.   ...viac info

Pohyb pre deti

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava