Čo robíme

Atletika

Atletika je v ponímaní klubu HNTN braná prevažne ako bežecká atletika. Mohli by sme ju rozdeliť na dráhovú a cestnú. Dráhová atletika je tá, ktorá sa beh ...viac info

Atletika

Squash

Do tejto skupiny patria hráči squashu na rôznych výkonnostných úrovniach. V HNTN môžete nájsť zopár rekreaćných hráčov, ale prevažne sa jedná o profesi ...viac info

Squash

Rekreačný beh

Táto skupina je čisto bežecká, zameraná prevažne na vytrvalostné cestné behy. Združujeme rekreačných bežcov rôznej úrovne, máme členov ktorí zvládnu m ...viac info

Rekreačný beh

Pohyb pre deti

[one_fourth][/one_fourth]V dnešnej dobe je čoraz viac detí, ktorým pohyb veľa nehovorí. Oveľa radšej trávia voľný čas pred televíznou obrazovkou, tabletom alebo pri počítači. Výsledk ...viac info

Pohyb pre deti

Bežecký klub Hraj na tie nohy, Ľuda Zúbka 23, 841 01, Bratislava